odak uzunluğu değiştirme

odak uzunluğu değiştirme İng. change of focal length

Sinema Özellikle çevirim sırasında devinimli bir konuyu izlemek ya da alıcı yerinde durduğu halde konuya yaklaşmak ya da konudan uzaklaşmak için yapılan odak düzenlemesi.


odak uzunluğu değiştirme için benzer kelimeler


odak uzunluğu değiştirme, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'd', 'a', 'k', ' ', 'u', 'z', 'u', 'n', 'l', 'u', 'ğ', 'u', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 't', 'i', 'r', 'm', 'e', şeklindedir.
odak uzunluğu değiştirme kelimesinin tersten yazılışı emritşiğed uğulnuzu kado diziliminde gösterilir.