ödence davası

ödence davası

a. huk. Tazminat davası.


ödence davası İng. suit for damages

Ortaya çıkan dokunca nedeniyle bunları karşılamak amacıyla açılan dava.


ödence davası için benzer kelimeler


ödence davası, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'd', 'e', 'n', 'c', 'e', ' ', 'd', 'a', 'v', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
ödence davası kelimesinin tersten yazılışı ısavad ecnedö diziliminde gösterilir.