ödü

ödü

Açık renkli yabangüvercini.


ödü için benzer kelimeler


ödü, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'd', 'ü', şeklindedir.
ödü kelimesinin tersten yazılışı üdö diziliminde gösterilir.