öğeciksel birimler, (ö. b.)

öğeciksel birimler, (ö. b.) İng. atomic units (a. u. = 0,53 A) (a. u. = 27.206 er)

Öğecik fiziği ve nicem kimyasında çok kullanılan erke, uzaklık vb. birimler dizgesi (1 erke ö. b. = 27.206 ev., 1 uzaklık ö. b. = 0,53 A°).


öğeciksel birimler, (ö. b.) için benzer kelimeler


öğeciksel birimler, (ö. b.), 27 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'ğ', 'e', 'c', 'i', 'k', 's', 'e', 'l', ' ', 'b', 'i', 'r', 'i', 'm', 'l', 'e', 'r', ',', ' ', '(', 'ö', '.', ' ', 'b', '.', ')', şeklindedir.
öğeciksel birimler, (ö. b.) kelimesinin tersten yazılışı ).b .ö( ,relmirib leskiceğö diziliminde gösterilir.