öğreti düzenleyicileri

öğreti düzenleyicileri Alm. Doxographen

Antik çağda filozofların düşünce ve kanılarını toplayıp sorunlara göre düzenleyerek yazan yazarlar (Diogenes Laertius).


öğreti düzenleyicileri için benzer kelimeler


öğreti düzenleyicileri, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'ğ', 'r', 'e', 't', 'i', ' ', 'd', 'ü', 'z', 'e', 'n', 'l', 'e', 'y', 'i', 'c', 'i', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
öğreti düzenleyicileri kelimesinin tersten yazılışı ireliciyelnezüd iterğö diziliminde gösterilir.