oğrun

oğrun

Gizli, saklı.


oğrun

Gizli.


oğrun

< ET ogrı: gizlice. || oğrun gapi: evin arkasındaki bahçeye açılan kapı


oğrun için benzer kelimeler


oğrun, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'ğ', 'r', 'u', 'n', şeklindedir.
oğrun kelimesinin tersten yazılışı nurğo diziliminde gösterilir.