öğünt

öğünt

1. Tarlalara su dağıtılan büyük ark. 2. Sürekli olmayıp yalnız bir ay akan akarsu. 3. Buğday tarlasını bataklığa çeviren ve ekilmiş buğdayları çürüten yağmur suyu.


öğünt, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'ğ', 'ü', 'n', 't', şeklindedir.
öğünt kelimesinin tersten yazılışı tnüğö diziliminde gösterilir.