Oğuzname

Oğuzname

1. Dede Korkut kitabındaki boylardan her biri. 2. Koçaklama öyküsü türü. 3. Henüz ele geçmemiş eski bir Türk betiği.


Oğuzname, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, O harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'O', 'ğ', 'u', 'z', 'n', 'a', 'm', 'e', şeklindedir.
Oğuzname kelimesinin tersten yazılışı emanzuğO diziliminde gösterilir.