OKS ile başlayan kelimeler

OKS ile başlayan veya başında OKS olan kelimeler 155 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre OKS ile başlayan kelimeler

25 harfli

oksalik asit zehirlenmesi, oksidatif fosforilizasyon, oksidatif halojensizleşme, oksifilik hücre tümörleri, oksijen gazyakıt alazlacı, oksijen gazyakıt karışımı

23 harfli

oksidatif fosforilâsyon, oksijen kat sayısı, QO2, oksitsizleyici atmosfer

22 harfli

oksijene doğru hareket

21 harfli

oksidatif deaminasyon

20 harfli

oksalat zehirlenmesi, oksihemoglobin, HbO2, oksijen yetersizliği, oksijen zehirlenmesi, oksitsizleyici ortam

19 harfli

oksijen borçlanması, oksijen inhalasyonu, oksipropiyonik asit, oksitlenmiş selüloz, oksotrofık mutasyon

18 harfli

oksiasetilen alazı, oksifilik hücreler, oksijensiz solunum, oksinikotinik asit, oksipikolinik asit, oksipital displazi, oksotrof organizma

17 harfli

okside edici ajan, oksidoredüktazlar, oksihidrojen gazı, oksijen arttırıcı, oksijen florürler, oksijenli solunum, oksitlenme sayısı, oksitleyici madde, oksotropik mutant

16 harfli

oksifil hücreler, oksijen taşıyıcı, oksipital kondil, oksipitalizasyon, oksitosik hormon

15 harfli

oksalat taşları, oksidatif stres, oksijen dalgası, oksijen hamlacı, oksijen kaynağı, oksijensiz evre, oksipital kemik, oksipstal kemik, oksiyen faktörü, okso reaksiyonu, oksoasetik asit, oksotrof mutant

14 harfli

oksidiyon taşı, oksidoredüktaz, oksifenbutazon, oksihidrokinon, oksijen çadırı, oksijen tutucu, oksijenli evre, oksimiyoglobin, oksiperitoneum, oksitsizleyici

13 harfli

oksidaz testi, oksijen açığı, oksijen alevi, oksijenlenmek, oksimetazolin, oksipital lop, oksipiyonolin, oksitsizleşme

12 harfli

oksalik asit, oksi asitler, oksifenonium, oksiflorenon, oksijenazlar, oksijenlemek, oksijenlenme, oksijenli su, oksinarkotin, oksinitrilaz, oksispartein, oksitsizleme, oksotremorin

11 harfli

oksiamonyak, oksijenleme, oksimetolon, oksipitalis, oksitlenmek, oksitleşmez, oksitropizm, oksobütirat, oksundurmak

10 harfli

oksidasyon, oksidazlar, oksifiller, oksikamfor, oksinitril, oksit örtü, oksitlemek, oksitlenir, oksitlenme, oksitliyen, oksitoksik, oksyurifüj, oksyurisit, oksyurozis

9 harfli

oksalozis, oksazepam, oksifilik, oksijenaz, oksijenli, oksimetre, oksimoron, oksitaksi, oksitleme, oksitosik, oksitosin, oksu akış

8 harfli

oksalemi, Oksalmış, oksedrin, oksiazit, oksidant, oksinler, oksospor, oksotrof, oksyurid, oksyurit

7 harfli

oksalat, Oksaldı, oksalik, Okseven, Oksever, oksidaz, oksidül, oksifil, oksijen, oksikam, oksilit, oksiyür, oksonit

6 harfli

oksevi, okside

5 harfli

oksa-, Oksal, Oksar, Oksay, Oksev, oksi-, oksin, oksit, okso-

4 harfli

oksu

Kelime Ara