oktet kuralı

oktet kuralı

bk. sekizli kuralı


oktet kuralı için benzer kelimeler


oktet kuralı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'k', 't', 'e', 't', ' ', 'k', 'u', 'r', 'a', 'l', 'ı', şeklindedir.
oktet kuralı kelimesinin tersten yazılışı ılaruk tetko diziliminde gösterilir.