okulu asmak (veya kırmak)

okulu asmak (veya kırmak)

okuldan kaçmak, derslere girmemek.


okulu asmak (veya kırmak) için benzer kelimeler


okulu asmak (veya kırmak), 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'k', 'u', 'l', 'u', ' ', 'a', 's', 'm', 'a', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'k', 'ı', 'r', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
okulu asmak (veya kırmak) kelimesinin tersten yazılışı )kamrık ayev( kamsa uluko diziliminde gösterilir.