OLA ile başlayan kelimeler

OLA ile başlayan veya başında OLA olan kelimeler 246 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ola aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ola anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre OLA ile başlayan kelimeler

25 harfli

olabilirlik oran sınaması, olabilirlik oranı endeksi, olasılıksal eğilim modeli, olasılıksal türevlenirlik

24 harfli

olağanüstü bütçe ödeneği, olanaklı durumlar kuralı, olanaklı düzenler kuralı, olanaklılık dağıtıcılığı, olanaklılık giriş kuralı, olasılık tümlev dönüşümü, olasılık yoğunluk işlevi, olasılıksal sınır modeli

23 harfli

olabilirlik değerlemesi, olabilirlik eşitsizliği, olağanüstü amortizasyon, olağanüstü bütçe geliri, olağanüstü bütçe gideri, olanaksızlık yöneticisi, olasılıksal bağlaştıran, olasılıksal tümlenirlik

22 harfli

olabilirlik fonksiyonu, olabilirlik tahmincisi, olağan zekâlı çocuklar, olağanüstü aşınma payı, olağanüstü değer kaybı, olağanüstü genel kurul, olan (veya olup) biten, olanaklılık yöneticisi, olasılık oran sınaması, olasılıksal bağımlılık, olasılıksal katsayılar, olasılıksal örnekbiçim, olasılıkta yakınsaklık

21 harfli

olabilirlik katsayısı, olağanüstü amortisman, olanaklı ikili sayısı, olanaksız üçleme savı, olanaksızlık önermesi, olasılıksal elemanlar

20 harfli

olabilirlik denklemi, olabirlm çözümlemesi, olağan eşdeğer sapma, olağan görüş noktası, olağan odaklı mercek, olağan titreşim kipi, olağanüstü ödenektik, olarıñla, (olaruñla), olasılık önkoyutları, olasılık örneklemesi, olasılıksal bozukluk, olasılıksal değişken, olasılıksal oynaklık, olasılıksal yoğunluk, olasılıkta yakınsama, olayın üstüne gitmek

19 harfli

olağan açılı mercek, olağandışı sonlanma, olağanüstü vergiler, olağanüstü yedekler, olağanüstü yıpranma, olanaklı bileşimler, olanaksız şart kipi, olasılık fonksiyonu, olasılıksal bozulma, olasılıksal denklem

18 harfli

olabilirlik ilkesi, olabilirlik işlevi, olabilirlik ölçümü, olağan aşınma payı, olağan pay belgiti, olağandışı ayrılım, olağandışı yansıma, olağanlık sınaması, olağanüstü yitirce, olanaklı şart kipi, olanaksızlaştırmak, olasılık belitleri, olasılık integrali, olasılık işlencesi, olasılık tanımları, olasılıksal eğilim, olasılıksal tümlev

17 harfli

olabilirlik oranı, olabirim dönüşümü, olacak gibi değil, olacak yöneticisi, olağan denklemler, olağan yapım gücü, olanaklı sonuçlar, olanaksızlaştırma, olanaksızlık hali, olasılık dağılımı, olasılık öngörüsü, olasılıksal birim, olasılıksal süreç

16 harfli

olağan borçlancı, olağan dışı kaza, olağan sürükleme, olağandışı çocuk, olağandışı durma, olağandışı evren, olağanüstü bütçe, olağanüstü durum

15 harfli

olağan denetini, olağan ilerleme, olağan koşullar, olağandışı eğri, olağanlaştırmak, olanaklı kaplam, olanaksızlaşmak, olasılı dokunca, olasılık eğrisi, olasılık hesabı, olasılık işlevi, olasılık kâğıdı, olasılık kuramı, olasılık limiti, olasılık modeli, olasılık yasası, olasılık yüzeyi, olasılıklı tanı, olay izleyicisi, olay yordamları

14 harfli

olacak o kadar, olagelenden az, olağan ağırlık, olağan dağılım, olağan ikizler, olağan yansıma, olağanbasıklık, olağanlaştırma, olağanüstü hâl, olanaklı birey, olanaksız olay, olanaksızlaşma, olası büyüklük, olasılı yanlış, olasılık öğesi, olasılık uzayı, olaylar cebiri, olaylar dizisi

13 harfli

olabildiğince, olağan arıtma, olağan devler, olağan kaplam, olağan onarım, olağan öğecik, olağandışılık, olağanüstülük, olası yanılgı, olay bilimsel, olay çıkarmak, olay yaratmak, olaylaştırmak

12 harfli

olağan değer, olağan evren, olağan kırık, olağan ölçev, olağan seçme, olağan yorum, olağanlaşmak, olanaksızlık, olasılı borç, olay günlüğü, olaya dayalı, olaylaştırma

11 harfli

olabilirlik, olağan borç, olağan dışı, olağan eder, olağan ışın, olağan sıra, olağanlaşma, olanakçılık, olası büyük, olasılı kâr, olasılıksal, olay bilimi, olay dizisi, olay süresi, olay yapmak, olay yazımı

10 harfli

olağan çek, olağan hız, olağanüstü, olalım idi, olasıcılık, olay uzayı

9 harfli

olabilmek, oladüşmek, olagelmek, olağancıl, olağanlık, olamazlık, olan oldu, olanaksız, olancamal, olayazmak, olaycılık

8 harfli

olabilir, olabilme, olacacık, olagelme, olanaklı, olaruñla, olasılık, olayazma, olaylama

7 harfli

ola kim, olacacı, ôlancık, olasıcı, olasılı, olasını, olasıya, olaşmak, olaycık, olaysız

6 harfli

ola ki, ola mı, olacak, olağan, olalık, olamak, olaman, olamaz, olanak, olanca, olangı, olarak, olasıl, olaşma, olayak, olaycı, olaydı, olayız, olaylı

5 harfli

olağı, olası

4 harfli

olah, olak, olam, olan, olar, olay

3 harfli

ola

Kelime Ara