ölçer

ölçer

a. hlk. Ateşi karıştıracak demir kol.


ölçer

Arabozucu, fitne.


ölçer

Ölçek : Haritanın çiçeği.


ölçer

Ateş karıştırmaya yarayan demir çubuk, gelberi.


ölçer İng. meter

Ölçü yapan aygıt.


ölçer

bk. Minkowski işlevseli.


ölçer İng. test

Başarı ve yetenekleri nesnel olarak değerlendirmeye yarayan araç.


ölçer İng. test

Kişilerin türlü konulardaki yetenek, bilgi ve becerilerini ölçmek amacıyla oluşturulan bir araç ya da yöntem.


ölçer İng. test

Tutum, yeti, yetenek ve becerileri ölçmek üzere başvurulan ve ölçünlenmiş edimli ya da sözlü sınarlardan oluşan ölçme aracı.


ölçer için benzer kelimeler


ölçer, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'l', 'ç', 'e', 'r', şeklindedir.
ölçer kelimesinin tersten yazılışı reçlö diziliminde gösterilir.