ölü belge

ölü belge İng. dead letter

İstenilmemiş, alınmamış, verilmemiş ya da zaman aşımına uğramış belge.


ölü belge için benzer kelimeler


ölü belge, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'l', 'ü', ' ', 'b', 'e', 'l', 'g', 'e', şeklindedir.
ölü belge kelimesinin tersten yazılışı egleb ülö diziliminde gösterilir.