ölüzger

ölüzger

Yel.


ölüzger, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'l', 'ü', 'z', 'g', 'e', 'r', şeklindedir.
ölüzger kelimesinin tersten yazılışı regzülö diziliminde gösterilir.