önize

önize

Yol kesme : Bu gece tilkilere önizeye gideceğiz.


önize, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'n', 'i', 'z', 'e', şeklindedir.
önize kelimesinin tersten yazılışı ezinö diziliminde gösterilir.