optik disk tabağı

optik disk tabağı İng. optical disk platter

optik disk tabağı için benzer kelimeler


optik disk tabağı, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'p', 't', 'i', 'k', ' ', 'd', 'i', 's', 'k', ' ', 't', 'a', 'b', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
optik disk tabağı kelimesinin tersten yazılışı ığabat ksid kitpo diziliminde gösterilir.