örtük yüz

örtük yüz

Yazgısı kötü, düşkün: örtük yüzün dostu da yarı da olmaz.


örtük yüz için benzer kelimeler


örtük yüz, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'r', 't', 'ü', 'k', ' ', 'y', 'ü', 'z', şeklindedir.
örtük yüz kelimesinin tersten yazılışı züy kütrö diziliminde gösterilir.