ovaryopeksi

ovaryopeksi İng. ovariopexy

Yumurtalığın karın duvarına dikişle tutturulması.


ovaryopeksi, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'v', 'a', 'r', 'y', 'o', 'p', 'e', 'k', 's', 'i', şeklindedir.
ovaryopeksi kelimesinin tersten yazılışı iskepoyravo diziliminde gösterilir.