Ovis ammon

Ovis ammon

bk. argali


Ovis ammon için benzer kelimeler


Ovis ammon, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, O harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'O', 'v', 'i', 's', ' ', 'a', 'm', 'm', 'o', 'n', şeklindedir.
Ovis ammon kelimesinin tersten yazılışı nomma sivO diziliminde gösterilir.