öyken-solumancıl burguca

öyken-solumancıl burguca Fr. Spirochétose broncho-pulmonaire. syn. bronchite sanglante, broncho-spirochétose, mala die de Castellani.

öyken-solumancıl burguca için benzer kelimeler


öyken-solumancıl burguca, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'y', 'k', 'e', 'n', '-', 's', 'o', 'l', 'u', 'm', 'a', 'n', 'c', 'ı', 'l', ' ', 'b', 'u', 'r', 'g', 'u', 'c', 'a', şeklindedir.
öyken-solumancıl burguca kelimesinin tersten yazılışı acugrub lıcnamulos-nekyö diziliminde gösterilir.