öz-yaşam öyküsü

öz-yaşam öyküsü İng. autobiography

Bir kişinin yaşamöyküsünü kendi kaleminden veren yapıt.


öz-yaşam öyküsü için benzer kelimeler


öz-yaşam öyküsü, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'z', '-', 'y', 'a', 'ş', 'a', 'm', ' ', 'ö', 'y', 'k', 'ü', 's', 'ü', şeklindedir.
öz-yaşam öyküsü kelimesinin tersten yazılışı üsükyö maşay-zö diziliminde gösterilir.