özce

özce

Öz, gerçekten öz.


Özce

Nevşehir ili, Karahasanlı bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


özce, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'z', 'c', 'e', şeklindedir.
özce kelimesinin tersten yazılışı eczö diziliminde gösterilir.