özdem

özdem İng. mol

Bir Avogadro sayısınca özdeciği içeren özdek niceliği.


özdem için benzer kelimeler


özdem, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'z', 'd', 'e', 'm', şeklindedir.
özdem kelimesinin tersten yazılışı medzö diziliminde gösterilir.