özdevim, öd

özdevim, öd İng. proper motion

Bir yıldızın bir yılda yaptığı açısal yer değiştirme.


özdevim İng. automatsim

genel uygulayım: 1. Bir işlem, yöntem, süreç vb. özdevimli araçlar kullanarak gerçekleştirme. 2. Bir aygıta özdevimlilik özelliği kazandıran düzenek ya da işlem. 3. mekanik: a. Uygulayımsal işlemleri, el emeğini gerektirmeden özdevimli araçlarla, yürütme yöntemi, b. Bu yoldan yararlanan uygulayım dalı.


özdevim, öd, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, d harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'z', 'd', 'e', 'v', 'i', 'm', ',', ' ', 'ö', 'd', şeklindedir.
özdevim, öd kelimesinin tersten yazılışı dö ,mivedzö diziliminde gösterilir.