özdevinimli ilinti

özdevinimli ilinti

bk. özdevinimli bağlantı


özdevinimli ilinti için benzer kelimeler


özdevinimli ilinti, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'z', 'd', 'e', 'v', 'i', 'n', 'i', 'm', 'l', 'i', ' ', 'i', 'l', 'i', 'n', 't', 'i', şeklindedir.
özdevinimli ilinti kelimesinin tersten yazılışı itnili ilminivedzö diziliminde gösterilir.