özek sertliği

özek sertliği İng. centre hardness

Yüzeysel sertleştirilme uygulanmış bir parça özeğinin sertlik değeri.


özek sertliği için benzer kelimeler


özek sertliği, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'z', 'e', 'k', ' ', 's', 'e', 'r', 't', 'l', 'i', 'ğ', 'i', şeklindedir.
özek sertliği kelimesinin tersten yazılışı iğiltres kezö diziliminde gösterilir.