özel sınıflama yöntemi

özel sınıflama yöntemi İng. special classification system

Herhangi bir tür ya da konu için hazırlanan dar kapsamlı sınıflama. (Örneğin Barnard'ın tıp kitaplıkları sınıflama yöntemi gibi.)


özel sınıflama yöntemi için benzer kelimeler


özel sınıflama yöntemi, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'z', 'e', 'l', ' ', 's', 'ı', 'n', 'ı', 'f', 'l', 'a', 'm', 'a', ' ', 'y', 'ö', 'n', 't', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
özel sınıflama yöntemi kelimesinin tersten yazılışı imetnöy amalfınıs lezö diziliminde gösterilir.