özge tümlev

özge tümlev İng. improper integral

Sınırlı olmayan işlevlerin tümlevi ya da sınırlı olmayan kümeler üzerindeki tümlev.


özge tümlev için benzer kelimeler


özge tümlev, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, v harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'z', 'g', 'e', ' ', 't', 'ü', 'm', 'l', 'e', 'v', şeklindedir.
özge tümlev kelimesinin tersten yazılışı velmüt egzö diziliminde gösterilir.