özgül yöneyler

özgül yöneyler İng. characteristic vectors

özgül yöneyler için benzer kelimeler


özgül yöneyler, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'z', 'g', 'ü', 'l', ' ', 'y', 'ö', 'n', 'e', 'y', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
özgül yöneyler kelimesinin tersten yazılışı relyenöy lügzö diziliminde gösterilir.