özgüsel kan emlemi

özgüsel kan emlemi Fr. Auto-hématothérapie, aut-hémothérapie

özgüsel kan emlemi için benzer kelimeler


özgüsel kan emlemi, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'z', 'g', 'ü', 's', 'e', 'l', ' ', 'k', 'a', 'n', ' ', 'e', 'm', 'l', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
özgüsel kan emlemi kelimesinin tersten yazılışı imelme nak lesügzö diziliminde gösterilir.