PÜ ile başlayan kelimeler

ile başlayan veya başında PÜ olan kelimeler 384 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre PÜ ile başlayan kelimeler

24 harfli

püskürtmeli sertleştirme

22 harfli

pürtüklü derili yarasa, püskürteç denet aygıtı

21 harfli

pültük pültük akıtmak, pürlenti azaltan (em), püskürtmeli betonlama, püskürtmeli temizleme

20 harfli

püskül solungaçlılar, püskürtmeli durulama, püsürcül dönek salgı

19 harfli

püskürterek kurutma, püskürtme çözeltisi, püskürtme tabancası, püskürtmeli suverme, pütrefaktif bakteri, pütrifaktif bozulma

18 harfli

pürdikkat kesilmek, pürüzalır tutamağı, püskül kuyruklular, püskürtme makinesi, püskürtmeli boyama

17 harfli

pür gövdeli gitar, pürtüklü çıkarmaç, püskülkuyruklular, püsküllü diri kıl, püskürteç gövdesi, püskürtme kan unu, püskürtme sistemi, püskürtmeli örtme, püskürük kayaçlar

16 harfli

püf desen uçacak, pürlenti azalımı, pürpürüm mantarı, pürtünük karşıdı, Pürüzmanın hacmi, püskürteç iğnesi, püskürteç memesi, püskürtme basacı, püskürtme cilâsı, püskürtme kulesi, püskürtme öndeci

15 harfli

pürlenti artımı, pürüfiye rasyon, püsküllü koryon, püskürme bacası, püskürtme odası

14 harfli

püdüşlü akıntı, pür faiz oranı, pürdik karşıdı, pürlü yapraklı, pürmüz lambası, pürtüklü liğen, pürüz çıkarmak, pürüzalan ağız, pürüzlendirmek, pürüzsüz yüzey, püskürme benli, püskürme özeği, püskürtebilmek, püskürtük örtü, püskürük kayaç, püskürük külte

13 harfli

püllüm püllüm, püngül püskül, pürçük pürçük, pürin bazları, pürlemnoktası, pürpürüm gibi, pürtük pürtük, pürtükçelenim, pürtüklü bers, pürtül pürtül, pürtüş pürtüş, pürüzlendirme, pürüzlü yüzey, pürüzsüz eğri, püseği dökmek, püseng püseng, püsküllü bela, püskürtebilme, püskürümleyen, pütrefaksiyon

12 harfli

pülez toprak, pülverizatör, pürçeklenmek, pürçüklenmek, pürenbilbili, pürifikasyon, pürseklenmek, pürtüklenmek, pürtüklü baş, pürtüşlenmek, pürüzsüz yay, püseğü atmak, püskül dudak, püskül olmak, püskürtülmek, püskürük taş

11 harfli

püf noktası, püfür püfür, püfürdetmek, pürçeklenme, pürçüklemek, pürkülenmek, pürkünüklük, pürpeleşmek, pürtüklenim, pürtüklenme, pürüz alımı, pürüzlenmek, pürüzsüzlük, püsem püsem, püsen püsen, püskellemek, püskürtülme, püskürümcül, püsteklemek, püsür çökel, püsür olmak, ...

10 harfli

püçüklemek, püfürdemek, püfürdetme, Pülzometre, Pürçükören, pürelenmek, püritenlik, pürselemek, pürtletmek, pürülenmek, pürüzlemek, pürüzlenme, püsenlemek, püskürtmeç, püskürtmek, püskürtücü, püskürükçe, püstülozis, püsüklemek, püsürüklük, pütürlenme

9 harfli

püçü püçü, püfkürmek, pünkülmek, pürçeksiz, pürçüksüz, pürçüyhli, pürçüyhlü, pürdikkat, pürelemek, pürhiddet, pürlenmek, pürsermek, pürsıhhat, Pürsünler, pürşüyhlü, pürtelmek, pürtermek, pürtlemek, pürttürme, pürtükçül, pürtüklük, ...

8 harfli

püççüklü, püfkürme, püflemek, püfürtme, pülçümek, pülüskâr, pülüskün, pünçürük, püngülük, pünkülük, pünpürün, pürbüçük, pürçekli, pürçühli, pürçüklü, pürçülük, pürenlik, pürgatif, pürlemiş, pürlenti, pürleten, ...

7 harfli

püçüklü, püçülük, püfleme, püfürük, pührenk, pülezik, Pülümür, pülüzük, püpürüm, pürçeyh, pürçüyh, püriten, pürneşe, pürpürü, pürtlek, pürülan, pürüzlü, Pürüzma, püsençe, püsenek, püsengi, ...

6 harfli

püğçek, pühmek, pükülü, pülçek, pülçük, pültür, pünare, pünçek, pündük, pünhan, pünlük, pünnuk, pünnük, püntük, pürcük, pürçeg, pürçeh, pürçek, pürçük, pürçüm, pürdük, ...

5 harfli

pücük, püçek, püçük, püliç, pülüş, püner, pünes, pünez, pürdü, pürem, püren, pürgü, pürik, pürin, pürkü, pürlü, pürme, pürse, pürük, pürüz, püsde, ...

4 harfli

püfü, pükü, pülü, püne, pürç, püre, pürü, pürz, püse, püsü, püşk, püyh

3 harfli

püf, pük, püñ, pür, püs, püş, püt, püz

2 harfli

Kelime Ara