PÜ ile biten kelimeler

ile biten veya sonunda PÜ olan kelimeler 54 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre PÜ ile biten kelimeler

24 harfli

elektrotsuz boşalma tüpü

22 harfli

Esmarchkompresyon tüpü

16 harfli

konjugasyon tüpü

14 harfli

santrifüj tüpü, traketomi tüpü

13 harfli

birleşme tüpü, Kjeldahl tüpü, mastitis tüpü

12 harfli

bedürük çöpü, Einhorn tüpü, Hilbert küpü, Nessler tüpü, röntgen tüpü, X ışını tüpü

11 harfli

boyacı küpü, Chaoul tüpü, dalgıç tüpü, durham tüpü, fallop tüpü, Kavurmaküpü, La Bel tüpü, östaki tüpü, piknik tüpü

10 harfli

altın küpü, boçca çöpü, deney tüpü, fitil çöpü, polen tüpü, sinir küpü, yakma tüpü

9 harfli

akıl küpü, dert küpü, eyer küpü, neon tüpü

8 harfli

sarusöpü, sepiküpü, sır küpü, yağ küpü

7 harfli

süpsüpü

6 harfli

üstüpü

5 harfli

dörpü, dürpü, höppü, korpü, körpü, törpü

4 harfli

çöpü, çüpü, kepü, köpü, küpü, söpü, ülpü

2 harfli

Kelime Ara