PI ile biten kelimeler

PI ile biten veya sonunda PI olan kelimeler 309 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre PI ile biten kelimeler

25 harfli

hemen hemen karmaşık yapı, yüzey merkezli kübik yapı

24 harfli

çekirdekçik benzeri yapı, kümenin sonlu-ötesi çapı, oylum özekli küpsel yapı, sertleştirme öncesi çapı, yüzey özekli küpsel yapı

22 harfli

Auswitch toplama kampı, ayırtık ilingesel yapı, depreme dayanıklı yapı, fosfatidilinozitol, PI, poligonun dış yarıçapı

21 harfli

bölgenin dış yarıçapı, izoelektrik nokta, Pı, ortalama alyuvar çapı, öğecik etkin yarıçapı, poligonun iç yarıçapı

20 harfli

aşırı yaşlanmış yapı, bölgenin iç yarıçapı, içözekli küpsel yapı, Piramidin içyarıçapı, yakınsaklık yarıçapı

19 harfli

ayırtık düzgün yapı, fırdolanım yarıçapı, ikili ekonomik yapı, ikili iktisadi yapı, sanki karmaşık yapı, Widmanstaetten yapı

18 harfli

aşırı ısınmış yapı, borç-sermaye swapı, yırtıcı kuş krampı

17 harfli

gövde özekli yapı, sıradüzensel yapı, toplumsal altyapı, toplumsal üstyapı, yüzey özekli yapı

16 harfli

çekirdeksel yapı, çok fazlı içyapı, eğrilik yarıçapı, ekvator yarıçapı, ince taneli yapı, martensitli yapı, özgerilimli yapı, sonlu-ötesi çapı, yuvarın yarıçapı, Yüreyin yarıçapı

15 harfli

bırakılmış yapı, birbiçimli yapı, çıplaklar kampı, çokyapımlı yapı, dallantılı yapı, düzgünümsü yapı, iri taneli yapı, kentsel altyapı, molekülsel yapı, monoklinal yapı, özdeciksel yapı, Silindir iççapı, suverilmiş yapı, toprakaltı sapı, transfinit çapı, yarıdüzgün yapı

14 harfli

Apolonyüs çapı, çokbarklı yapı, dönme yarıçapı, dördüncül yapı, eşlek yarıçapı, farenks krampı, gökküresi çapı, hararet krampı, ilingesel yapı, kuaterner yapı, menevişli yapı, merkezsel yapı, ostenitli yapı, öğeciksel yapı, öksürük krampı, temerküz kampı, toplumsal yapı

13 harfli

çalışma kampı, Çekirdek çapı, çözümsel yapı, dizimsel yapı, dramatik yapı, Eskidemirkapı, ferritli yapı, finansal yapı, hipokrat sapı, karmaşık yapı, katlaşık yapı, katmanlı yapı, kıvrımlı yapı, kurumsal yapı, perlitli yapı, sekonder yapı, sınıfsal yapı, solenoid yapı, solenoit yapı, Sünger özyapı, süngersi yapı, ...

12 harfli

algısal yapı, birinci yapı, bitişik yapı, çift katyapı, dikeyin çapı, dimerik yapı, direksi yapı, dizisel kapı, düzgülü yapı, ennikli kapı, iğnemsi yapı, ikincil yapı, İskoç krampı, kentsel yapı, kırıklı yapı, Petek özyapı, sürekli yapı, türetik yapı, uyumsuz yapı, uzamsal yapı, üçüncül yapı, ...

11 harfli

aralık gapı, ayarlı kapı, çarpma kapı, çevrel yapı, çığrık kapı, döviz swapı, düzgün yapı, düzlek yapı, eğreti yapı, enikli kapı, geçici yapı, görüntüyapı, ikinci kapı, ikinci yapı, ince içyapı, İtenek sapı, kırtıl sapı, klavye çapı, kuyruk sapı, kuzulu kapı, makara çapı, ...

10 harfli

beyin sapı, bıçkı sapı, cemel topı, cirit sapı, çakma kapı, çalı çırpı, çatal kapı, çekiç sapı, çekme kapı, çelik kapı, çiçek sapı, çürük yapı, demir kapı, dosya sapı, döner kapı, en altyapı, esir kampı, faiz swapı, ısı krampı, ikili yapı, kaçak yapı, ...

9 harfli

açık gapı, açık kapı, ağız sapı, anma çapı, ayak kapı, Bahçekapı, çıpı çıpı, çift kapı, Demirkapı, düşünyapı, eğik yapı, enik kapı, esen yapı, ince yapı, kaba yapı, kara yapı, kaşıksapı, Kızılkapı, köşe yapı, mali yapı, masa-yapı, ...

8 harfli

Altıkapı, ana kapı, ana yapı, ara gapı, ara kapı, baş hapı, çat kapı, çiftkapı, Derekapı, dış kapı, dolukapı, Eskiyapı, Karakapı, kök sapı, kuleyapı, lif çapı, ortakapı, öke hapı, taç kapı, tam yapı, tap tapı, ...

7 harfli

alıkapı, altyapı, Arakapı, Çaykapı, dapdapı, darkapı, Dışçapı, Dışkapı, dışyapı, düşyapı, eş yapı, haphapı, katyapı, öz yapı, sağkapı, solkapı, şıpşıpı, taçkapı, takkapı, Taşkapı, Topkapı, ...

6 harfli

Akyapı, içyapı, İnkapı, özyapı

5 harfli

cırpı, çalpı, çarpı, çılpı, çırpı, happı, kırpı, parpı, pırpı, sampı, yalpı

4 harfli

Alpı, capı, çapı, çıpı, dapı, gapı, hapı, hopı, kapı, kıpı, kopı, papı, sapı, tapı, yapı

3 harfli

API, PPI, SPI

2 harfli

PI

Kelime Ara