pabuç dillilik

pabuç dillilik, -ği

a. Pabuç dilli olma durumu.


pabuç dillilik için benzer kelimeler


pabuç dillilik, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'a', 'b', 'u', 'ç', ' ', 'd', 'i', 'l', 'l', 'i', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
pabuç dillilik kelimesinin tersten yazılışı kilillid çubap diziliminde gösterilir.