palatokuadratum kıkırdağı

palatokuadratum kıkırdağı İng. palatoquadrate cartilage

Keski solungaçlılarda (Elasmobranchii) üst çeneyi teşkil eden çift iskelet yapısı.


palatokuadratum kıkırdağı İng. Palatoquadrate cartilage

Keski solungaçlılarda (Elasmobranchii) üst çeneyi teşkil eden çift iskelet yapısı.


palatokuadratum kıkırdağı için benzer kelimeler


palatokuadratum kıkırdağı, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'a', 'l', 'a', 't', 'o', 'k', 'u', 'a', 'd', 'r', 'a', 't', 'u', 'm', ' ', 'k', 'ı', 'k', 'ı', 'r', 'd', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
palatokuadratum kıkırdağı kelimesinin tersten yazılışı ığadrıkık mutardaukotalap diziliminde gösterilir.