pampiniform

pampiniform İng. pampiniform

Sarmaşığa benzer biçimde, asma filizini andırır biçimde olan.


pampiniform, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'a', 'm', 'p', 'i', 'n', 'i', 'f', 'o', 'r', 'm', şeklindedir.
pampiniform kelimesinin tersten yazılışı mrofinipmap diziliminde gösterilir.