Panislamizm

Panislamizm Fr. panislamisme

öz. a. (l ince okunur) top. b. Bütün Müslümanları aynı yönetim altında toplama amacını güden politik akım ve hareket.


Panislamizm, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, P harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'P', 'a', 'n', 'i', 's', 'l', 'a', 'm', 'i', 'z', 'm', şeklindedir.
Panislamizm kelimesinin tersten yazılışı mzimalsinaP diziliminde gösterilir.