pankreas hipoplazisi

pankreas hipoplazisi İng. pancreatic hypoplasia

Köpek ve buzağılarda görülen, ekzokrin pankreas dokusunun normalden küçük biçimlenmesiyle belirgin yapılış bozukluğu. Langerhans adacıkları nitelik ve nicelik olarak normaldir.


pankreas hipoplazisi için benzer kelimeler


pankreas hipoplazisi, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'a', 'n', 'k', 'r', 'e', 'a', 's', ' ', 'h', 'i', 'p', 'o', 'p', 'l', 'a', 'z', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
pankreas hipoplazisi kelimesinin tersten yazılışı isizalpopih saerknap diziliminde gösterilir.