pantı

pantı

Şişman, tombul.


pantı

Ahırda, taş ya da tahtadan, oluk biçiminde yapılmış hayvan yemliği.


pantı

Ağırcanlı, hantal.


pantı, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'a', 'n', 't', 'ı', şeklindedir.
pantı kelimesinin tersten yazılışı ıtnap diziliminde gösterilir.