papilla duodeni minor

papilla duodeni minor Dgr. anat. papilla duodeni minor

anat. Ductus pancreaticus accessorius’un onikiparmak bağırsağında açıldığı kabartı.


papilla duodeni minor için benzer kelimeler


papilla duodeni minor, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'a', 'p', 'i', 'l', 'l', 'a', ' ', 'd', 'u', 'o', 'd', 'e', 'n', 'i', ' ', 'm', 'i', 'n', 'o', 'r', şeklindedir.
papilla duodeni minor kelimesinin tersten yazılışı ronim inedoud allipap diziliminde gösterilir.