papilla foliyata

papilla foliyata İng. papillae foliatae

anat. Dilin kök kısımlarında yaprak biçimindeki kıvrımlardan oluşan, mukoza kıvrımlarının yan kısımlarında tat tomurcuklarını içeren ve lamina propriyasında seröz bezlerin yer aldığı, geviş getirenlerde olmayan tatla ilgili yapraksı papilla, yapraksı papillalar.


papilla foliyata için benzer kelimeler


papilla foliyata, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'a', 'p', 'i', 'l', 'l', 'a', ' ', 'f', 'o', 'l', 'i', 'y', 'a', 't', 'a', şeklindedir.
papilla foliyata kelimesinin tersten yazılışı atayilof allipap diziliminde gösterilir.