papilla insisiva

papilla insisiva Dgr. anat. papilla incisiva

anat. Damak dikişinin ön ucunda ve ortada bulunan özellikle geviş getirenlerde ve domuzda belirgin olan kabartı.


papilla insisiva için benzer kelimeler


papilla insisiva, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'a', 'p', 'i', 'l', 'l', 'a', ' ', 'i', 'n', 's', 'i', 's', 'i', 'v', 'a', şeklindedir.
papilla insisiva kelimesinin tersten yazılışı avisisni allipap diziliminde gösterilir.