papuç gagalı

papuç gagalı İng. shoe bill

Kuşlar (Aves) sınıfının, leyleksiler (Ciconiiformes) takımının, balıkçılgiller (Ardeidae) familyasından, 140 cm kadar uzunlukta, kanatları ve kuyruğu kara olan kül rengi bir tür.


papuç gagalı için benzer kelimeler


papuç gagalı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'a', 'p', 'u', 'ç', ' ', 'g', 'a', 'g', 'a', 'l', 'ı', şeklindedir.
papuç gagalı kelimesinin tersten yazılışı ılagag çupap diziliminde gösterilir.