Paragonimus africanus

Paragonimus africanus

Kongo ve Kamerun’da insan ve etçillerde parazitlenen trematod türü.


Paragonimus africanus için benzer kelimeler


Paragonimus africanus, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, P harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'P', 'a', 'r', 'a', 'g', 'o', 'n', 'i', 'm', 'u', 's', ' ', 'a', 'f', 'r', 'i', 'c', 'a', 'n', 'u', 's', şeklindedir.
Paragonimus africanus kelimesinin tersten yazılışı sunacirfa suminogaraP diziliminde gösterilir.