Paramphistomatidae

Paramphistomatidae

İnsan ve hayvanların bağırsak ve midelerinde bulunan Trematoda sınıfından bir aile. Bu ailede Homalagaster, Gastrodiscus, Paramphistomum, Watsonius, Nilocotyle, Gigantocotyle, Gastrothylax, Macropotrema, Ceylonocotyle, Zygocotyle, Cotylophoron ve Calicophoron gibi cinsler bulunmaktadır.


Paramphistomatidae, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, P harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'P', 'a', 'r', 'a', 'm', 'p', 'h', 'i', 's', 't', 'o', 'm', 'a', 't', 'i', 'd', 'a', 'e', şeklindedir.
Paramphistomatidae kelimesinin tersten yazılışı eaditamotsihpmaraP diziliminde gösterilir.