paslanma kesimi

paslanma kesimi İng. Zone of oxydation

Yeryüzüne ya da yakınına çıkmış kükürtlü bir cevher yatağının, bol pasedon etkisiyle yeraltı su tablasına dek kükürt tozu olduğu, ısla paslaştığı, karbonatlaştığı kesim. (Buradaki kimyasal çökelmeler, işletmeye yeterli olmayan metal tenörlerini işletilir duruma getirir.)


paslanma kesimi için benzer kelimeler


paslanma kesimi, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'a', 's', 'l', 'a', 'n', 'm', 'a', ' ', 'k', 'e', 's', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
paslanma kesimi kelimesinin tersten yazılışı imisek amnalsap diziliminde gösterilir.