pat

pat

(I) sf. Yassı, basık: “Ne de ıslak pat burnundaki mor mor meneviş.” -M. A. Ersoy.

II) a. Yassı bir şeyle vurulduğunda çıkan ses.

III) a. bit. b. Birleşikgillerden, kasımpatıya benzeyen bir çiçek.

IV) a. Kasımpatı biçiminde olan elmas iğne.


pat

Ot yığını.


pat

Kasımpatı.


pat

Domuz yavrusu.


pat

1. Karyola. 2. Yerli sedir, kerevet.


pat

1. Sağır. 2. bk. patat (I).


pat

Kesiciliğini, keskinliğini kaybetmiş, körelmiş, küt : Pat çakı kesmez.


pat

Altmışaltı oyununda sayıların eşit gelmesi.


pat

Tavan.


pat

makat.


pat

İçi boş, olgunlaşmamış.


pat

Peltek konuşan, kekeme, dilsiz.


pat

Körelmiş, keskinliğini yitirmiş, küt.


pat

Pencere önü sediri. (Dutluca, İnönü -Eskişehir)


pat için benzer kelimeler


pat, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'a', 't', şeklindedir.
pat kelimesinin tersten yazılışı tap diziliminde gösterilir.