patent mavisi

patent mavisi İng. patent blue

Bir indirgeme yükseltgeme belirteci olarak kullanılan fenillenmiş rozanilin disülfonik asit,.


patent mavisi için benzer kelimeler


patent mavisi, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'a', 't', 'e', 'n', 't', ' ', 'm', 'a', 'v', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
patent mavisi kelimesinin tersten yazılışı isivam tnetap diziliminde gösterilir.