patentalı

patentalı

Yabancı bir devletin uyruğu ve korunumu altında bulunduğunu belirten tezkereye sahip kimse.


patentalı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'a', 't', 'e', 'n', 't', 'a', 'l', 'ı', şeklindedir.
patentalı kelimesinin tersten yazılışı ılatnetap diziliminde gösterilir.